Velkommen

VELKOMMEN TIL
GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ

Hjemmesiden er primært rettet mod grundejerforeningens medlemmer, som kan dele information via denne side.

Det er hensigten, at man nemt kan få adgang til de informationer, som er relevante for medlemmerne af grundejerforeningen. Vi er altid åbne overfor ændringer eller yderligere tilføjelser, så kom bare med forslag.

Skulle nogle af jer ligge inden med en god historie, idéer til nyt indhold eller måske billeder fra en svunden tid, der kunne berige vores digitale samlingssted, høre vi naturligvis meget gerne fra jer. Kontakt Regitze på regitze27@icloud.com

Skærmbillede 2018-06-03 kl. 14.43.05ER DU
TILMELDT
VORES
MAILLISTE?

Vi bruger primært maillisten til at udsende  referater fra bestyrelsesmøder og den årlige generalforsamling.

Det er også på maillisten, at vi udsender invitationen til vores årlige generalforsamling!


Klik her for at tilmelde dig
grundejerforeningens mailliste!

_________________________________

SIDSTE NYT FRA BESTYRELSEN

Generalforsamling
d. 15. november 2018
kl.19:30

 • Sted: Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, Alléen 38 D, Karrebæksminde
 • Der vil blive serveret kaffe/småkage øl og vand

Klik her for at hente indkaldelsen

>>> Klik her for at hente referatet fra årets generalforsamling

 

Indkomne forslag til generalforsamlingen:

Til grundejerforenigens bestyrelse.
Jeg har følgende forslag til punkter til generalforsamlingen:

Forslag 1.

Da jeg er helt uforstående overfor de økonomiske konsekvenser af bestyrelsens forslag om ukrudssvidning (budgetforslag 2 med ekstra udgift 4000kr årligt) vil jeg foreslå følgende, som forsøgsordning det kommende år:

Indenfor budgetrammen i budgetforslag 1 fra bestyrelsen aftales vilkår for ukrudssvidning mellem bestyrelsen og undertegnede.

Forslag 2.

Bestyrelsen udarbejder forslag til retningslinier/regler for anvendelse at støjende motoriserede havemaskiner, således at specielt dele af skæve helligdage og weekenderne holdes så støjfrie som muligt.

30.10.2018

Med venlig hilsen
Ebbe F. Nielsen
Mikkelhøj 104
Tlf. 29277436

_________________________________

Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2018

 • Planlægning af generalforsamling
 • Drøftelse af indkomne klager
  • Manglende vedligeholdelse og klipning af beplantning
  • Løsgående hunde
  • Hanegal tidlig morgen og aften
 • Ukrudtsbekæmpelse

>> Klik her for at hente referatet

_________________________________

Bestyrelsesmøde d. 15. maj 2018

 • Inspektion af området
 • Brønddæksler
 • “Grøn” forening

+ Bilag: Information fra NK-Spildevand A/S vedrørende arbejde med brøndene

>> Klik her for at hente referatet

_________________________________

Bestyrelsesmøde d. 19. januar 2018

 • Konstituering af bestyrelsen
 • Opfølgning på punkt fra generalforsamling vedr. sprøjtning
 • Gennemgang af området til foråret

>> Klik her for at hente referatet

_________________________________

HVOR ER DIN UDVENDIGE STOPHANE?

Vi opfordrer alle til, at checke.

Kan du ikke finde den, så ret henvendelse til Karrebæk Vandforsyning
(link her på hjemmesiden)

_________________________________

hjertestarterHJERTESTARTER 

Findes hos Willumsen – Mikkehøj 64

_________________________________

tree

VEDR. BESKÆRING AF BUSKE OG TRÆER

Træer er som bekendt noget af det, der gerne kan skabe diskussion i en grundejerforening – især i en grundejerforening med vores beliggenhed taget i betragtning.

I løbet af efteråret 2010 udsendte vi en venlig ment skrivelse vedrørende dette. Hent skrivelsen her!

_________________________________

SMS-SERVICE KAN HJÆLPE DIG MED AT HUSKE SKRALDET…

Nu behøver du ikke selv at huske hvornår du skal have hentet affald. Tilmeld dig servicen fra Næstved-affald.dk, så sender de dig en sms eller e-mail i forvejen, om hvornår dit affald bliver hentet. Det er ganske gratis!

Klik her for at tilmelde dig denne service!
_________________________________

 

Reklamer